Klienci biznesowi

sygnet ikona www 7-01
Kancelaria oferuje swoim Klientom pomoc prawną w różnych strefach ich aktywności biznesowej. Oferta obejmuje zarówno bieżące doradztwo prawne, jak i reprezentację interesów Klienta w sądach, przed organami administracji publicznej, w postępowaniu arbitrażowym i mediacyjnym. Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno na rzecz polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorców. Dlatego też, oferowana pomoc prawna uwzględnia nie tylko regulacje prawa krajowego, ale również prawa europejskiego i prawa międzynarodowego.

Priorytetem Kancelarii jest aby świadczoną pomoc prawną łączyć z prawdziwym biznesowym zrozumieniem specyfiki działalności Klienta. Dlatego zakres usług w pełni odpowiada potrzebom i możliwościom finansowym obsługiwanych podmiotów. Mając na uwadze indywidualne oczekiwania i potrzeby przedsiębiorców, każda oferta stałej obsługi prawnej przygotowywana jest odrębnie.