Prawo handlowe i gospodarcze

Windykacja należności:

 • postępowanie polubowne, prowadzenie negocjacji z dłużnikiem
 • prowadzenie etapu przedsądowego (wezwanie dłużnika do zapłaty, negocjacje, przeprowadzenie   wywiadu w celu ustalenia sytuacji majątkowej dłużnika
 • prowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego : zabezpieczenie wierzytelności, nadzór i monitoring egzekucji komorniczej, sporządzanie wniosków o wyjawienie majątku)

Prawo spółek:

 • tworzenie, przekształcenia i likwidacja spółek prawa handlowego
 • bieżąca obsługa korporacyjna organów spółek
 • reprezentacja sądowa w postępowaniu rejestrowy
 • reprezentacja sądowa, m.in. w sporach dotyczących wyłączenia wspólnika ze spółki, odpowiedzialność członków zarządu, zaskarżania uchwał organów spółek

Umowy handlowe:

 • doradztwo w zakresie zawierania, rozwiązywania i wykonywania umów handlowych
 • przygotowujemy i opiniujemy umowy
 • pomagamy weryfikować i dochodzić roszczeń powstałych przy realizacji umów
 • przeprowadzamy audyty zawartych umów pod kątem ich zgodności z prawem oraz należytego zabezpieczenia interesów Klienta