Prawo pracy

 

  • przygotowywanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji
  • doradztwo w zakresie rozwiązywania stosunków pracy, w tym przeprowadzania zwolnień grupowych
  • doradztwo w zakresie przejścia zakładu pracy na innego przedsiębiorcę
  • reprezentowanie pracodawców i pracowników we wszelkich sporach przed sądami pracy, w tym w zakresie: odpowiedzialności dyscyplinarnej i materialnej pracowników, odpowiedzialność z tytułu mobbingu oraz dyskryminacji, ustalenie stosunku pracy, uprawnień pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę,uprawnień pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia, uprawnień pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • audyty prawne umów pracowniczych
  • doradztwo w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych pracowników