Prawo rodzinne

 

  • sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi,
  • postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności karnej nieletnich,
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie