Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

 

  • doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, w tym sporządzanie i opiniowanie umów licencyjnych oraz przenoszących prawa autorskie
  • sądowe dochodzenie roszczeń przysługujących twórcy z tytułu naruszenia jego osobistych i majątkowych praw autorskich
  • pomoc prawna przy rejestracji znaków towarowych i udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy