Sprawy karne

  • obrona w procesie karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach karnoskarbowych
  • reprezentacja osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją
  • postępowanie karne wykonawcze: sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary,
  warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary, sprawy o wyrok łączny
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym
  • sporządzanie i popieranie w postępowaniu sądowym prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia