Windykacja należności

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu Klientów z sektora MŚP na kompleksową obsługę windykacyjną prawną, przygotowaliśmy specjalną ofertę obsługi tych podmiotów.

Oferujemy:

Monitoring należności

Aby zminimalizować ryzyko powstania zaległości oferujemy możliwość skorzystania z usługi monitoringu (zarówno przed terminem wymagalności faktur, jak i w fazie ich wczesnego przeterminowania). Windykacja wierzytelności w ramach tej usługi sprowadza się do kontroli płatności od Państwa Klientów oraz motywuje ich do spełniania świadczeń płatniczych w ustalonym terminie poprzez wykorzystanie następujących narzędzi:

  • pieczęć prewencyjna wykorzystywana na etapie wystawiania faktur,
  • korespondencja listowna,
  • kontakt telefoniczny,
  • wysyłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i wiadomości tekstowych sms.

Windykacja wierzytelności

Prowadzone przez Kancelarię postępowanie w zakresie windykacji wierzytelności ma charakter kilkuetapowy, na który składają się:

Postępowanie polubowne – windykacja wierzytelności w tej postaci polega na podejmowaniu czynności negocjacyjnych zmierzających do odzyskania należności (wraz z możliwością wizyty terenowej u dłużnika). Działania polubowne mogą być stosowane również w trakcie postępowania sądowego czy nawet po umorzeniu komorniczym.

Postępowanie sądowe – na tym etapie podejmowane są działania obejmujące przygotowanie pozwu i złożenie go do właściwego sądu, nadzór nad odpowiednim przebiegiem czynności, reprezentowanie przed sądami powszechnymi. Kancelaria może prowadzić wszelkiego rodzaju postępowania sądowe. Posiada również logistyczne możliwości reprezentacji na rozprawach w każdym miejscu w Polsce.

Postępowanie egzekucyjne – ostatnia faza procesu windykacji wierzytelności, która sprowadza się do przygotowania wniosku do kancelarii komorniczej oraz bieżącego i systematycznego nadzoru nad czynnościami komornika.

W ramach oferty Nasi Klienci otrzymują co miesiąc zestawienie spraw prowadzonych przez Kancelarię zawierające wszystkie informacje na temat czynności wykonanych w ramach zlecenia w danym okresie czasu.

Sami jesteśmy przedsiębiorcami, więc wiemy, iż realia gospodarcze wymagają dopasowanych do każdego klienta elastycznych rozwiązań.

Dla naszych Klientów przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę cenową o nazwie „Windykacja za darmo”. Nasi klienci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z windykacją, za wyjątkiem kosztów doręczenia korespondencji listownej oraz ewentualnych kosztów wpisu sądowego, który należy uiścić składając pozew do właściwego sądu. Wynagrodzenie Kancelarii opiera się wyłącznie na zasadzie Success Fee (wynagrodzenie premiowe za sukces). Wynagrodzenie dla Kancelarii uzależnione jest o naszej skuteczności i podlega zapłacie wyłącznie w przypadku uzyskania dla Państwa pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy i wyegzekwowania kwoty od dłużnika.